UTAMA | PROGRAM | PENDAFTARAN | KAUNSELOR | HUBUNGI KAMI

DIPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN PERNIAGAAN (DEPP) | MASTER EKSEKUTIF PENTADBIRAN PERNIAGAAN (EMBA)

 
 

DIPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN PERNIAGAAN (DEPP)
 

 
 

Pengenalan

Terma perniagaan merujuk kepada satu sistem yang melibatkan pelbagai kumpulan dan organisasi. Penglibatan dan hubungkait semua pihak dari pelanggan, majikan, pekerja, institusi serta kerajaan menjadikan pembelajaran bidang perniagaan  begitu dinamik dan menarik. Pertimbangan terbaik terhadap peraturan, prosedur, peluang serta pihak yang terlibat dengan pengendalian perniagaan perlu dibuat bagi memastikan operasi perniagaan yang dirancang mencapai matlamat yang ditetapkan. Setiap perubahan yang berlaku di sekeliling kita hari ini perlu di ambil kira dalam pembelajaran pengurusan perniagaan dan Diploma Eksekutif Pengurusan Perniagaan memenuhi keperluan ini. Ia meliputi bidang yang meluas dalam dunia perniagaan.

Objektif

Pengetahuan yang diperolehi melalui program ini diharap berupaya meningkatkan kepakaran pengendalian perniagaan peserta bagi membolehkan peserta berdaya saing dalam dunia perniagaan yang memerlukan kepakaran untuk maju.

 
     
 
Metodologi

Penyampaian latihan adalah melalui:
  • Syarahan

  • Tugasan

  • Kajian Kes

  • Perbincangan Kumpulan

 
     
 

Siapa Perlu Menghadiri?

Program ini adalah bersesuaian untuk individu yang terlibat dalam pengendalian bidang perniagaan seperti pegawai akaun, pegawai pemasaran, pegawai sumber manusia, penyelia operasi dan para pengurus organisasi perniagaan.

 Modul Pembelajaran Untuk DEPP
 

 
 
Asas Perniagaan

Elemen Campuran Pemasaran
Analisis Pemasaran
Perletakan Harga
Saluran Agihan
Asas Komunikasi Perniagaan

Penulisan Surat dan Memo
Mesej Negatif
Perancangan Mesyuarat
 
       
 
Asas Ekonomi

Sistem Ekonomi
Permintaan dan Penawaran
Teori dan Kos Pengeluaran
Struktur Pasaran
KDNK
Pengurusan Operasi

Proses Transformasi
Penjadualan Pengeluaran
Operasi Perkhidmatan
 
       
 
Gelagat Organisasi

Personaliti
Nilai dan Mood Kerja
Persepsi dan Pengurusan
Motivasi
Kepimpinan
Asas Komunikasi Antara Perorangan

Konteks Komunikasi
Konsep Diri
Bahasa Komunikasi
 
       
 
Asas Pengurusan

Kemahiran Pengurusan
Fungsi Pengurusan
Evolusi Pengurusan
Perancangan
Pengurusan Sistem Maklumat

Sistem Pemprosesan Transaksi
Sistem Sokongan Pengurusan
Sistem Maklumat Eksekutif
Sistem Maklumat Pengurusan
Model Sistem Maklumat
Sumber Manusia
 
       
 
Pengurusan Sumber Manusia

Pengurusan Strategik
Pengambilan
Pemilihan
Pampasan dan Ganjaran
Asas Komunikasi Perniagaan
Business English

Speech
Grammar
Handling Calls
Financial Report
 
 

Kembali
 

MASTER EKSEKUTIF PENTADBIRAN PERNIAGAAN (EMBA)
 

 
 

Pengenalan

Perubahan yang kekal dan berterusan dalam bidang teknologi, pendekatan, sikap dan situasi langsung dan tidak langsung boleh mengwujudkan situasi yang tidak menentu dalam dunia perniagaan.  Perubahan-perubahan inilah yang menyebabkan tanggungjawab pengurusan menjadi semakin kompleks dan mencabar.  Kunci kepada kejayaan sesuatu perniagaan kini terletak kepada perkembangan sumber tenaga manusia organisasi yang mampu bertindakbalas secara efektif kepada cabaran-cabaran masa depan yang tidak terbendung. Setiap perubahan yang berlaku disekeliling kita hari ini perlu diambilkira dalam pembelajaran pentadbiran perniagaan dan Master Eksekutif Pentadbiran Perniagaan memenuhi keperluan ini. Ia meliputi bidang yang meluas dalam dunia perniagaan.

Metodologi

Penyampaian latihan adalah melalui:

  • Syarahan
  • Tugasan
  • Kajian Kes
  • Perbincangan kumpulan
 
     
 

Siapa Perlu Menghadiri?

Program ini adalah bersesuaian untuk individu yang terlibat dalam pengendalian bidang perniagaan seperti pegawai akaun, pegawai pemasaran, pegawai sumber manusia, penyelia operasi dan para pengurus organisasi perniagaan serta mereka yang telah mempunyai kelulusan ijazah ,diploma atau diploma eksekutif dalam mana-mana bidang pengajian.

 
     
 

Objektif

Program ini menekankan kaedah pembelajaran secara berkumpulan.  Hasil kajian menunjukkan kerja kumpulan dan kerjasama para pelajar yang menyertai program akan meningkatkan kadar kelulusan pelajar dalam program. Kepelbagaian latarbelakang pelajar yang dimanfaatkan dalam menyelesaikan tugasan berkumpulan akan meningkatkan keupayaan setiap ahli kumpulan berkenaan. Penyertaan dalam program ini akan meningkatkan rangkaian hubungan profesional pelajar dengan adanya penyertaan pelajar-pelajar dari pelbagai organisasi yang berbeza.

 
 


Modul Pembelajaran Untuk EMBA
 

 
 
Pemasaran Antarabangsa

Skop dan Cabaran Pemasaran
Antarabangsa
Persekitaran Pasaran Global Menilai
Peluang Pasaran Global Membentuk
Strategi Pasaran Global
Melaksanakan  Strategi Pasaran Global
Perniagaan Antarabangsa

Teori Perdagangan Antarabangsa
Pertubuhan Perdagangan Dunia
Strategi Perniagaan Antarabangsa
FDI
Import, Eksport & Perdagangan
Kaunter
Budaya dalam Pertubuhan
Antarabangsa
 
       
 
Gelagat Organisasi

Pengenalan kepada Gelagat Organisasi
Tingkahlaku Individu dan prosesnya
Proses Kumpulan
Proses Organisasi
Pengurusan Antarabangsa

Asas Persekitaran
Peranan Budaya
Pengurusan Strategik Antarabangsa
 
       
 
Pengurusan Sumber Manusia

Pengurusan Sumber Manusia dan Konteks Organisasi
Melengkapkan Sumber Organisasi
Mengembangkan Sumber Tenaga Manusia
Hubungan Pekerja
Pengurusan Sumber Tenaga Manusia di Peringkat Antarabangsa
Isu-isu Perdagangan Global

Tanggungjawab Sosial Korporat
Tanggungjawab Global
Standard Antarabangsa  bagi CSR
Polisi Penggabungan Produk
Perubahan Iklim
Perdagangan
 
       
 
Pengurusan Operasi

Pengenalan kepada Pengurusan
Operasi
Pengurusan Operasi: Proses dan
Strategi
Pengenalan kepada Kualiti Ramalan
dan Kemudahan
Isu-isu Sumber Tenaga Manusia
Proses Analisa dan Pengurusan Projek
Pengurusan Rangkaian Pembekal
Sistem Inventori
Penjadualan
Isu-isu Perniagaan dari Sudut
Undang-undang, Etika dan Sosial

Sudut Pandangan Pengurus
Mengimbangi Tanggungjawab dan hak
Majikan dan Pekerja
Dadah, Alkohol, Aids dan Genetik di
tempat kerja

Membendung Gangguan Seksual dan
Bukan Seksual dalam Persekitaran
Kerja
 
 

Kembali

 
     
 

2009, CYBERNETICS EDUCATIONS CONSULTANTS SDN BHD. Hakcipta terpelihara. Design By OKITS